Ogromne zasługi dla doskonalenia sposobów upraw winorośli oraz produkcji wina ponieśli średniowieczni zakonnicy, szczególnie cystersi. Do obecnych czasów zawsze towarzyszyło człowiekowi w ważnych uroczystościach.